Privacy

Persoonsgegevens wij verwerken

Bibi Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters en achternaam
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mail adres
  • Geboortedatum
  • Verslagen van sessies

Doeleinden

Bibi Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • De voortgang van de begeleiding

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Bibi Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bibi Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Via mijn website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door mij uitsluitend gebruikt om jou mijn nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat mijn nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je jouw gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat jouw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kun je mij daarom verzoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Bibi Yoga bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via yinyogabibi@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bibi Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yinyogabibi@gmail.com.